Mänskliga rättigheter
– aktuella forskningsfrågor
   
 
Författare:Gunner Göran , Spiliopoulou Åkermark Athanasia
Titel:Mänskliga rättigheter – aktuella forskningsfrågor
Utgivningsår:2001
Omfång:391 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784843
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms
”Mänskliga rättigheter är engagemang, etik, juridik, politik och framgång. Varje dag kämpar människor för att få sina rättigheter respekterade. Mänskliga rättigheter är teori och praktik med ett gemensamt mål: att upprätthålla människans värdighet.”

Med de orden inbjöds till MR-dagarna 2000 med syfte att samla arbete och engagemang för mänskliga rättigheter under två intensiva dagar med huvudföreläsningar, plenarsamtal, workshops och seminarier utifrån aktuell forskning. Denna bok samlar de vetenskapliga bidragen till MR-dagarna.

Mänskliga rättigheter håller i hög grad på att växa fram som ett akademiskt ämne med grundutbildning och forskning. Ämnet skiljer sig från många andra akademiska discipliner genom att ha en tvärvetenskaplig karaktär i betydelsen att en rad olika akademiska fackområden berör mänskliga rättigheter. Givetvis har ämnet en självklar hemvist inom folkrätten och juridiken men återfinns exempelvis hos statsvetare, fredsforskare, teologer, filosofer, miljöforskare, sociologer och etnologer. Denna antologi ger en god bild av de forskningsbidrag som presenterades vid MR-dagarna och åskådliggör ämnets tvärvetenskapliga natur. Boken vänder sig till alla som akademiskt eller praktiskt intresserar sig för frågor om mänskliga rättigheter.
 
  © 2017 Jure AB