Prop. 1997/98:45 Miljöbalken Del 1
   
 
Titel:Prop. 1997/98:45 Miljöbalken Del 1
Utgivningsår:1997
Omfång:655 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:1997980451
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 1997/98:45
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 413 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB