Prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
Utgivningsår:2017
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718044
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:44
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner att Sverige deltar i det permanenta strukturerade samarbetet inom ramen för Europeiska unionen. Samarbetet är ett led i uppföljningen av EU:s globala strategi och erbjuder ett ramverk för utveckling av militära förmågor. I propositionen föreslår regeringen även att riksdagen beslutar om förkortad motionstid.
 
  © 2017 Jure AB