Rättskällor
– En introduktion i kritiskt tänkande
   
 
Författare:Ramberg Christina , Besher Alexander , Carlson Laura , Granmar Claes , Kleist David , Leviner Pernilla , Norée Annika
Titel:Rättskällor – En introduktion i kritiskt tänkande
Utgivningsår:2018
Omfång:92 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208822
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 174 SEK exkl. moms
Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammet att förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklara varje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.

Boken behandlar:

• Författningar

• Rättspraxis

• Förarbeten

• Handelsbruk

• Analogier och motsatsslut

• Soft law och vägledande råd

• Juridisk litteratur

• Utländsk rätt

• Grundläggande principer och fria lämplighetsöverväganden
 
  © 2017 Jure AB