Fastighetsförmedling
   
 
Författare:Jingryd Ola , Segergren Lotta
Titel:Fastighetsförmedling
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:342 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144117287
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Fastighetsmäklaryrket är i dag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner och alltid sikta på att agera korrekt utifrån juridiska, etiska, affärsmässiga och medmänskliga perspektiv.

Fastighetsförmedling har tre huvudspår: juridik, företagsekonomi samt praktik. Fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som är tillämpliga på mäklarens arbete behandlas utförligt och med ett rättsvetenskapligt anslag, bland annat med belysande rättsfalls­referat. Boken behandlar även annan juridik som aktualiseras i samband med överlåtelse och förmedling av fastigheter och bostadsrätter, såsom köparens och säljarens ansvar för faktiska fel, bostadsrätts­lagens ansvarsfördelning mellan förening och medlem, servitut och samtycke från make eller sambo vid över­låtelse.

I denna femte upplaga har bokens juridiska och rättsvetenskapliga delar fördjupats och utökats, bl.a. har ett nytt kapitel om penningtvättslagen tillkommit.

Boken vänder sig till såväl fastighetsmäklarutbildningarna som andra, såsom mäklare och jurister, som arbetar med fastighetsmäklarfrågor.
 
  © 2017 Jure AB