Markexploatering
– Juridik, ekonomi, teknik och organisation
   
 
Författare:Kalbro Thomas , Lindgren Eidar
Titel:Markexploatering – Juridik, ekonomi, teknik och organisation
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:190 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208464
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 322 SEK exkl. moms
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av ett komplext juridiskt regelsystem för planering och tillstånd av byggprojekt, utbyggnad av infrastruktur som vägar, vatten- och avloppsledningar, ledningar för energisystem m.m. samt expropriationslagstiftning för att mark ska kunna förvärvas för angelägna samhällsbyggnadsändamål.

Boken beskriver dessa aktiviteter, aktörer och lagregler samt hur de samordnas och kombineras i olika situationer.
 
  © 2017 Jure AB