Båtköpet
   
 
Författare:Tiberg Hugo
Titel:Båtköpet
Utgivningsår:2018
Omfång:92 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237179
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 210 SEK exkl. moms
I denna bok belyser professor Hugo Tiberg frågor om båtköp mot bakgrund av en omfattande praxis från domstolar och Allmänna reklamationsnämnden. Arbetet har betydelse för köpare och säljare och i hög grad för jurister och fackfolk i båtbranschen.

Hugo Tiberg har tidigare varit föreståndare för Sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet. Han är författare till ett stort antal publikationer på sjörättens område, bland annat det internationella standardverket The Law of Demurrage (5 u., 2013), monografin Svensk sjörätt (2016) och kommentarerna till Sjötrafikföreskrifter m.m. 2016.
 
  © 2017 Jure AB