BRÅ rapport 2001:17 Miljödriven utveckling - på gott och ont?
   
 
Titel:BRÅ rapport 2001:17 Miljödriven utveckling - på gott och ont?
Utgivningsår:2001
Omfång:48 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138318911
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2001:17
Ämnesord:Kriminologi , Miljörätt

Pris: 116 SEK exkl. moms
Framgångsrika företag ligger alltid steget före - detta förutsätter dock en delikat balans mellan frivillighet, reglering och kontroll. I denna rapport tar rättviseaspekten i fråga om hur miljökrav riktas mot olika verksamhetsutövare upp. Även förslag på åtgärder för att främja en utveckling för enhetliga bedömningsgrunder, rättvisa beslut och ett bättre miljöskydd behandlas.

Sammanfattning av en doktorsavhandling med titeln Reglering och kontroll av miljöstörande verksamhet som lades fram vid Göteborgs universitet våren 2001.
 
  © 2017 Jure AB