NS 8405
– med kommentarer
   
 
Författare:Marthinussen Karl , Giverholt Heikki , Arvesen Hans-Jörgen
Titel:NS 8405 – med kommentarer
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:781 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205489639
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1895 SEK exkl. moms
Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis. NS 8405 etterfulgte NS 3430, og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 ble det gjort en revisjon av standarden, spesielt kap IV om endringer, forsinkelser og svikt i byggherrens medvirkning. Den reviderte standarden er benevnt NS 8405:2008. Standarden er et helt sentralt kontraktsdokument innen bygg- og anleggsbransjen. I denne boken gis en rekke anbefalinger og praktiske råd, og det tas standpunkt til og gis anvisning om løsninger på vanskelige juridiske problemstillinger.

Forfatterne er advokater tilknyttet avdelingen for entreprise i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, og har over 30 års erfaring fra entrepriserett i praksis. Advokatfirmaet har bistått små, mellomstore og store entreprenører og private og offentlige byggherrer med løpende rådgivning og prosedert et utall av tvister for domstolene i alle instanser. Fjerde utgave er ajourført med ny rettspraksis. Kommentarene er fullstendig gjennomgått og oppdatert samt at en del nye problemstillinger er behandlet.
 
  © 2017 Jure AB