Ackord
   
 
Författare:Gustafsson Lars Eric , Renman Hans
Titel:Ackord
Utgivningsår:2018
Omfång:192 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019916
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 547 SEK exkl. moms
Insolvensrätten håller på att förändras. Det har blivit vanligt att företag med ekonomiska problem blir föremål för omfattande räddningsinsatser i syfte att undvika konkurs. Reglerna om offentligt tvångsackord i 3 kap. lagen om företagsrekonstruktion är av central betydelse då andra alternativ än konkurs övervägs, förhandlas och genomförs.

Syftet med Ackord är att redogöra för reglerna i 3 kap. lagen om företagsrekonstruktion, med särskilt fokus på ackordsfrågor som har betydelse i praktiken. Dessutom redogörs för vilka faktorer som har betydelse vid valet av insolvensförfarande samt under vilka förutsättningar skatteackord och konkursackord kan genomföras.

Boken vänder sig till rekonstruktörer, ombud och företrädare för gäldenärer eller borgenärer, domare, bolagsjurister och bankjurister samt revisorer och redovisningskonsulter.
 
  © 2017 Jure AB