De europeiska civilprocessförordningarna
– En kommentar
   
 
Författare: Sjövall Fredrik , Rudvall Samuel
Titel:De europeiska civilprocessförordningarna – En kommentar
Utgivningsår:2018
Omfång:593 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017752
Typ av verk:Kommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 910 SEK exkl. moms
De europeiska civilprocessförordningarna utgör den praktiskt viktigaste delen av den europeiska – och således även den svenska – internationella processrätten. I denna bok samlas fyra förordningar med gemensamt tillämpningsområde för förmögenhetsrättsliga tvister. Den internationella processrätten avseende vanliga förmögenhetsrättsliga tvistemål regleras i den centrala Bryssel I-förordningen, tvister om mindre värden i småmålsförordningen, betalningsförelägganden i en förordning för sig och verkställighet av vissa exekutionstitlar i ytterligare en specialförordning. Förordningarna kommenteras artikel för artikel och det ges en översikt över europeisk standardlitteratur i anslutning till respektive bestämmelse. EU-domstolens rikhaltiga praxis på området tas upp liksom svenska domstolsavgöranden samt till förordningarna kompletterande lagstiftning av relevans.
 
  © 2017 Jure AB