Prop. 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
   
 
Titel:Prop. 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
Utgivningsår:2018
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718127
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:127
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition föreslås att en skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. Den tidigare gällande skattereduktionen för sådan avgift avskaffades den 1 januari 2007. Återinförandet innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

Återinförandet innebär även att det införs en skyldighet för arbetstagarorganisationer att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. En medlem föreslås dock kunna begära att någon kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Dessutom föreslås en skyldighet att lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om medlemsavgifter till utländska arbetstagarorganisationer.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB