Prop. 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
   
 
Titel:Prop. 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
Utgivningsår:2018
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718131
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:131
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta föreslås även att avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. För förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands föreslås dock att skattefriheten består. Skattefriheten föreslås även bestå för statligt anställda stationerade utomlands när det gäller förmån av vård och läkemedel för den anställde och för medföljande familjemedlemmar. Det föreslås inte några förändringar i fråga om förmån av företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering.

Sjukvårdsförsäkringsförmån ska enligt förslaget värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen.

I propositionen föreslås även att bestämmelserna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst utmönstras ur skattelagstiftningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB