FAR Reko Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster 2018
   
 
Titel:FAR Reko Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:114 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789187387876
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 421 SEK exkl. moms
Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.

Standarden innehåller en metodik som ska tillämpas av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och deras medarbetare i yrkesutövningen. Standarden är uppbyggd enligt ett processtyrt synsätt. Den utgår från grundläggande regler om konsultens ansvar och organisation. Dessa regler åtföljs av olika steg i arbetsprocessen i den ordning dessa normalt uppstår.

Några av nyheterna:

- Standarden omfattar även branschens lönetjänster
- En tydlig koppling mellan ska-krav, Reko-avsnitt och tillämpningsanvisningar
- Ny Reko om kvalitetskrav vid löneuppdrag
- Avsnittet insourcinguppdrag har förtydligats
- Ny Reko Rapport från auktoriserad FAR-konsult

Reko är sedan 2008 Svensk standard för redovisningstjänster. Från och med 2018 omfattar Reko även lönekonsulttjänster.
 
  © 2017 Jure AB