Regeringens skrivelse 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017
Utgivningsår:2018
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718139
Serie:Propositioner nr. 2017/18:139
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017.
 
  © 2017 Jure AB