Placeringsrådgivning
– Kunskap för Swedsecs licensiering
   
 
Författare:Oxenstierna Gabriel
Titel:Placeringsrådgivning – Kunskap för Swedsecs licensiering
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:490 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144123288
Serie:Kunskap för Swedsecs licensiering
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 526 SEK exkl. moms
Hur fungerar finansmarknaden? Vilka värdepapper finns det, och vilka är deras viktigaste egenskaper och risker? Den här boken ger svaren, och beskriver utförligt hur aktier, obligationer, fonder, derivat och strukturerade produkter hanteras och handlas.

Bokens centrala tema är finansiell rådgivning till privatpersoner, och riktar sig därmed särskilt till placeringsrådgivare – men är även lämplig för envar som söker aktuell kunskap om finansiella marknader, om värdepapper och om lämpliga strategier för placeringar. Läsaren ges insikter om alla aspekter på finansiell ekonomi som är nödvändiga för att ge råd om placeringar och praktiskt tillämpa portföljläran.

Boken har genom åren blivit ett standardverk i utbildningen av finansiella rådgivare. Denna fjortonde upplaga täcker de krav som ställs i Swedsecs licensieringstest för rådgivare.

Boken är uppdaterad i enlighet med det aktuella regelverket på finansmarknaden, särskilt de stora förändringar som skett 2018 i och med Mifid2, samt andra direktiv och förordningar som påverkar rådgivning, försäkringsförmedling och marknadsmissbruk.
 
  © 2017 Jure AB