Købeloven
– med kommentarer
   
 
Författare:Theilgaard Søren , Amiri Aqbal , Jacobsen Theis
Titel:Købeloven – med kommentarer
Utgivningsår:2017
Omfång:1471 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761939463
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 3869 SEK exkl. moms
Købeloven – med kommentarer er 4. udgave af den kommentar til købeloven, der udkom første gang i 1979 og senest forelå i 3. udgave i 2008.

4. udgaven indeholder henvisninger til anden lovgivning, relevant retspraksis, afgørelser fra Forbrugerklagenævnet og dansk og nordisk litteratur, ajourført til 1. juli 2017. Samlet er der givet referater af mere end 3.000 afgørelser, herunder en del utrykt praksis, som ellers kan være vanskelig at finde.

Fremstillingen inddrager endvidere indholdet af de tilsvarende regler i CISG og i de øvrige nordiske landes købelove, som kan understøtte forståelsen af gældende dansk køberet eller pege på en udvikling i reglerne i forhold til lovteksten.
 
  © 2017 Jure AB