Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
– En kommentar
   
 
Författare:Sobocki Rickard
Titel:Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt – En kommentar
Utgivningsår:2018
Omfång:183 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018995
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 476 SEK exkl. moms
Med lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt införs ett särskilt regelverk för den kollektiva rättighetsförvaltningen i Sverige. Lagen har sin bakgrund i ett EU-direktiv vars övergripande syfte är att den kollektiva rättighetsförvaltningen ska fungera väl inom EU och att gränsöverskridande licensiering av musik ska underlättas. Sverige hör till de medlemsstater där en reglering som motsvarar direktivet tidigare inte har funnits alls eller endast i begränsad utsträckning. Lagen innebär därför att de rättsliga förutsättningarna för att bedriva kollektiv förvaltning förändras i flera avseenden.Denna lagkommentar innehåller en genomgång av lagens bestämmelser som till största del baserar sig på förarbetena och EU-direktivet.
 
  © 2017 Jure AB