Överskuldsättning för privatpersoner och företag
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie
Titel:Överskuldsättning för privatpersoner och företag
Utgivningsår:2018
Omfång:241 sid.
Förlag:Handelshögskolan vid Karlstads universitet
ISBN:9789170638411
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt nr. 1
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt

Pris: 280 SEK exkl. moms
Boken består av två delar. Den första delen utgörs av material från en konferens om överskuldsättning som hölls på Karlstads universitet den 21-22 september 2017. De muntliga framförandena från konferensens första dag har transkriberats. Från den andra dagen finns ett anförande om de nya skuldsaneringslagarna och förslaget till ny lag om företagsrekonstruktion. Förutom detta finns PowerPoints från båda dagarna. Dessa ligger i anslutning till varje enskilt föredrag.

Den andra delen innehåller artiklar som tidigare har publicerats i Insolvensrättslig Tidskrift och som behandlar frågor om såväl överskuldsättning som skuldsanering för privatpersoner och företag (företagsrekonstruktion).


Innehållsförteckning

DEL 1
Inledning 15
Program 16
Hur kan obetalda konsumentkrediter bli en lönsam affär? 18
ANN-SOFIE HENRIKSON
Konsumentverkets arbete mot överskuldsättning och Konsumentverkets arbete med tillsyn på marknaden för krediter 32
ANNA HULT, KARIN NORDENSON OCH MARGARETA LINDBERG
Debatt och frågestund 21/9, kl 14:15-14:45 51
Förebyggande arbete med fokus på barn och unga 63
MARTINA DAGOBERT
Överskuldsättning och jämlikhet 69
SEBASTIAN DE TORO
Debatt och frågestund 21/9, kl 16:15-17:00 82
Företagsrekonstruktion och lagen om skuldsanering för företagare –en jämförelse 96
MARIE KARLSSON TUULA OCH ANNINA H PERSSON
Skuldsatt och skamsen 113
BENGT STARRIN

DEL 2
Inledning 129
Nya skuldsaneringslagar – Några fromma framtidsförhoppningar 131
MIKAEL MELLQVIST
Social insolvens – Anledning till en offensivare
skuldsaneringstillämpning 148
MIKAEL MELLQVIST
Hur kan obetalda konsumentkrediter bli en lönsam affär? 165
ANN-SOFIE HENRIKSON
Konsumentskyddet mot överskuldsättning – skydd för
svagare part eller för rationellt agerande aktör? 186
ANN-SOFIE HENRIKSON
Överskuldsättning och ojämlikhet 200
SEBASTIAN DE TORO
Kommunernas ansvar för budget- och skuldrådgivning – innebär flytten av bestämmelsen från skuldsaneringslagen till socialtjänstlagen någon materiell förändring? 210
PER-OLA WIKLANDER
Ett mer flexibelt system för förbättrade företags prekonstruktioner - hur? 222
ANNINA H PERSSON & MARIE KARLSSON TUULA
Entreprenörskap i centrum för insolvenslagstiftningen de lege ferenda 235
MARIE KARLSSON-TUULA
 
  © 2017 Jure AB