RH 2017
– samt register 2013-2017
   
 
Titel:RH 2017 – samt register 2013-2017
Utgivningsår:2018
Omfång:395 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138327210
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Rättsfall från hovrätterna
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 764 SEK exkl. moms
Referat av rättsfall i hovrätterna under 2017 som domstolarna själva bedömt vara av mer allmänt intresse. Innehåller dessutom ett systematiskt register med författningsregister och ett alfabetiskt sökregister.
 
  © 2017 Jure AB