Jura Novit Curia
– En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet
   
 
Författare:Croon Adam
Titel:Jura Novit Curia – En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet
Utgivningsår:2018
Omfång:244 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789186645106
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättshistoriskt bibliotek nr. 73
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 350 SEK exkl. moms
Principen om jura novit curia (domstolen känner rätten) är en sedan länge accepterad princip i svensk rätt. Den anses idag inne­bära att domstolen skall grunda sin dom på gällande rätt. Få begrepp torde vara av större betydelse för svenska juristers arbetssätt och självförståelse än gällande rätt. Utredningen och fastställandet av den gällande rätten bildar navet i all juridisk verksamhet, eftersom den utgör målet för juristens kunskapssökande. Trots den centrala plats som begreppet intar i den juridiska metodläran är dess innebörd och betydelse för den svenska juristrollen svårfångad. En fördjupad förståelse av begreppet gällande rätt förutsätter en rättshistorisk under­sök­ning av drivkrafterna bakom begreppets uppkomst och utveckling, då det har sina rötter i det tidiga 1800-talets rättspositivism. Med principen om jura novit curia som replipunkt belyses i denna bok den rättshistoriska process som ledde till att begreppet gällande rätt fick sin centrala roll i den svenska juridiska metodläran.

Adam Croon är verksam som forskare och lärare i rättshistoria. Boken är hans doktorsavhandling.
 
  © 2017 Jure AB