Skadeståndsrätt
   
 
Författare:Hellner Jan , Radetzki Marcus
Titel:Skadeståndsrätt
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:510 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208341
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 623 SEK exkl. moms
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning.

Särskilda kapitel behandlar de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.

Boken är avsedd att användas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.
 
  © 2017 Jure AB