Komparativ statsrätt
   
 
Författare:Nergelius Joakim
Titel:Komparativ statsrätt
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:69 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789154405749
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt , Internationell rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms
I denna bok sammanfattas huvuddragen i USA:s och några viktiga europeiska länders statsskick. Tyngdpunkten ligger på valsystem, lagstiftning och skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Boken, som avslutas med en samman fattande analys, är lämplig som introduktionslitteratur för främst juridik- studerande och statsvetare.
 
  © 2017 Jure AB