Takeover-reglerna
– En kommentar
   
 
Författare:Nyström Göran , Ohlsson Robert , Sjöman Erik , Skog Rolf
Titel:Takeover-reglerna – En kommentar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:450 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020974
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1253 SEK exkl. moms
I detta uppdaterade verk kommenteras Nasdaq Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s takeover-regler, dvs. reglerna om uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt ges en översikt över motsvarande takeover-regler för Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och Nordic MTF. Reglerna gäller i ny lydelse sedan den 1 april 2018. Verket innehåller även en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
 
  © 2017 Jure AB