Äktenskapsbalken
– En kommentar
   
 
Författare:Tottie Lars , Teleman Örjan
Titel:Äktenskapsbalken – En kommentar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:562 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021056
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 1540 SEK exkl. moms
En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
 
  © 2017 Jure AB