Studiematerial för Juridisk introduktionskurs (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Carlsson Mia , Höök Rolf
Titel:Studiematerial för Juridisk introduktionskurs (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Beräknas utkomma i augusti 2018.
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:382 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208761
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Preliminärt pris: 406 SEK exkl. moms
STUDIEMATERIAL FÖR JURIDISK INTRODUKTIONSKURS är avsedd att användas vid de inledande studierna i juridik. Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första övning i juridisk analys och kritisk reflektion.Genom att arbeta med materialet förväntas studenten skaffa sig en grundläggande förståelse för rättssystemets olika delar, rättstillämpningen och rättens funktion i samhället.I syfte att spegla skilda delar av rättssystemet har vissa rättsområden valts ut för den juridiska metodinlärningen.

Utöver problembaserade frågor behandlas inom varje område ett antal rättsfall med anknytande instuderingsfrågor. Frågorna omfattar grundläggande rättsanalys, rättens olika beståndsdelar, perspektiv på rätten, m.m. Dessutom innehåller materialet gruppövningar och visst annat rättskällematerial.
 
  © 2017 Jure AB