Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat
   
 
Författare:Martinson Claes
Titel:Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat
Utgivningsår:2018
Omfång:604 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370277
Serie:Juridiska institutionens skriftserie, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet nr. 29
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 763 SEK exkl. moms
– Har du forskat? Kring bankjuridiska teman? Vilka forskningsresultat har du kommit fram till?

Begreppet forskningsresultat används endast i liten utsträckning i förmögenhetsrätten. I teorin kan detta förklaras med att begreppet är problematiskt för hela rättsvetenskapen. Rättsvetenskapsforskare gör av olika anledningar inga forskningsresultat. Så vad skulle hända om någon försökte?

I denna bok redovisas ett forskningsprojekt som genomförts med en särskild forskningsinriktning. Insatserna har inriktats på att nå ”forskningsresultat”. Forskningsinriktningen har haft flera intressanta effekter. Den har påverkat kunskapsintresse, forskningsfrågor, metodval och genomförande. Därmed har den också påverkat vilka slag av resultat som nåtts. Effekterna är så beaktansvärda att det finns anledning att inkludera resultatinriktad forskning i den förmögenhetsrättsliga repertoaren av forskningsinriktningar. Därtill finns det anledning att med denna bok räkna in ett antal bidrag till den förmögenhetsrättsliga forskningen. Närmare bestämt handlar forskningsresultaten om återvinning, separationsrätt, redovisningsskyldighet, bristtäckningsansvar, uppsägning av kontokredit, obehörigt användande av kontokort, och lite till.
 
  © 2017 Jure AB