Skoljuridik och myndighetsutövning
   
 
Författare:Lerwall Lotta , Scheutz Sverker
Titel:Skoljuridik och myndighetsutövning
Utgivningsår:2018
Omfång:258 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370390
Serie:Institutet för utbildningsrätt nr. 4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 350 SEK exkl. moms
Institutet för utbildningsrätt (IfU) har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Inom ramen för institutet har bland annat ett antal forskningsantologier publicerats, som innehåller rättsvetenskapliga uppsatser om utbildningsfrågor. Innehållet i boken är ett urval av dessa vetenskapliga uppsatser.

Boken riktar sig främst till rektorer som deltar i den obligatoriska statliga rektorsutbildningen där den första delkursen ”Skoljuridik och myndighetsutövning” (10 hp) ingår. Valet av uppsatser har gjorts utifrån innehållet i denna kurs och syftar till att fördjupa förståelsen för de rättsliga problem som finns inom olika områden i skolans värld.

Medverkande författare: Lars Bejstam, Hans Eklund, Victoria Enkvist, Anna Gustafsson, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall.
 
  © 2017 Jure AB