Äktenskap Samboende Partnerskap
   
 
Författare:Agell Anders , Brattström Margareta
Titel:Äktenskap Samboende Partnerskap
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:330 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788844
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 462 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Den numera upphävda lagen om registrerat partnerskap för två personer av samma kön behandlas också, eftersom lagen fortsätter att vara tillämplig för de samkönade par som tidigare registrerat partnerskap och som hittills inte gjort om det till ett äktenskap.

Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap samt förmögenhetsrättsliga
förhållanden för såväl makar som registrerade partner och sambor. Dessutom diskuteras rättspolitiska frågor, ibland med internationella jämförelser.

Boken är främst avsedd att vara en lärobok i äktenskaps- och samborätt för juridikstuderande. Den kan också ge vägledning för alla som, yrkesmässigt eller privat, kommer i kontakt med olika juridiska frågor som kan uppstå i samband med de relationer som berörs i boken.
 
  © 2017 Jure AB