Allmänna fastighetsrätten
– En introduktion
   
 
Författare:Hager Richard
Titel:Allmänna fastighetsrätten – En introduktion
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:142 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208556
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 215 SEK exkl. moms
ALLMÄNNA FASTIGHETSRÄTTEN - En introduktion" ger en introducerande framställning av den allmänna fastighetsrätten och spänner således över ett brett spektrum av frågor.

I boken behandlas:

- vad som utgör fast egendom,
- regler om köp, gåva och byte av fast egendom,
- regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom,
- regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom, och
- regler om inskrivning.

Även om boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och därför i första hand behandlar huvudfrågor inom detta ämne, ges ändå utrymme för en genomgång av mer detaljerade frågeställningar på flera områden.Boken är avsedd för den som söker en bred framställning över den allmänna fastighetsrätten och är försedd med litteraturhänvisningar för den som är i behov av ytterligare fördjupning.
 
  © 2017 Jure AB