Standardavtalsrätt
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Standardavtalsrätt
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:260 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208136
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 193
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 479 SEK exkl. moms
Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt.Boken har fått en omfattande användning i det praktiska rättslivet, inte minstbland advokater och domare.I denna upplaga har framställningen omarbetats väsentligt och gjorts mer probleminriktad. Viktig ny rättspraxis har kommit till, främst från HD men även från EU-domstolen. Rättsutvecklingen på grundval av EU:s avtalsvillkorsdirektiv har särskilt uppmärksammats.

Boken behandlar bland annat:

• standardavtalens funktion och förhållandet till handelsbruk,
• standardvillkors införlivande med det enskilda avtalet,
• principerna för tolkning av standardavtal,
• tvingande lagstiftning och oskäliga villkor,
• tillämpningen av generalklausulen i 36 § avtalslagen,
• tillämpningen av de särskilda avtalsvillkorslagarna.
 
  © 2017 Jure AB