Diskrimineringslagen
– från princip till praktik
   
 
Författare:Swanstein Filippa , Henrikz Karin
Titel:Diskrimineringslagen – från princip till praktik
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:282 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144128580
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 317 SEK exkl. moms
Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att begreppet diskriminering rymmer ett flertal olika dimensioner, såsom känslor, levda erfarenheter, normer och juridiska ramar. Utöver att presentera den lagstiftning som ska motverka diskriminering syftar denna bok till att normkritiskt och tvärvetenskapligt föra samman strukturella, juridiska och praktiska perspektiv och exempel på diskriminering.

Boken tar sin utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunder som ryms inom den svenska civilrättsliga diskrimineringslagen. Parallellt med genomgången av lagstiftningen och de värdemässiga grunderna beskrivs olika diskrimineringsärenden som behandlats i domstol. Boken innehåller även generella exempel och övningsfrågor. Denna nya, tredje upplaga föranleds av ändringar i lagen när det gäller bristande tillgänglighet.

Diskrimineringslagen – från princip till praktik riktar sig till studenter som läser kurser som behandlar diskrimineringsfrågor. Den är även lämplig för yrkesverksamma inom de områden som berörs av diskrimineringslagen, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt för personer med personalansvar.
 
  © 2017 Jure AB