Redovisning
– Från bokföring till analys
   
 
Författare:Marton Jan , Sandell Niklas , Stockenstrand Anna-Karin
Titel:Redovisning – Från bokföring till analys
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:464 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144121062
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 559 SEK exkl. moms
Redovisning är en process som omfattar allt från företagets transaktioner och omständigheter, till den analys och användning av företagets redovisnings­information som slutligen sker. Redovisning ligger också till grund för en lång rad viktiga beslut. Vi vill med den här boken visa att redovisning är någonting helt fundamentalt i samhället och ett ämne som är både roligt, spännande och viktigt!

Boken består av fem delar. I dessa delar illustreras hur

1. Redovisningen tar avstamp i de transaktioner och omständigheter som uppstår i företagets vardag.
2. Transaktioner noteras i företagets bokföring med den grundläggande logik som all redovisning bygger på.
3. De finansiella rapporterna upprättas genom summeringar men även en stor mängd subjektiva bedömningar. Upplysningar och tilläggsinformation behövs också för att informationen i rapporterna ska kunna förstås.
4. Redovisningsprinciper och redovisningsregler har en avgörande betydelse för redovisningen.
5. Redovisningsinformation kan konsumeras av användare utanför företaget som vill bilda sig en uppfattning om hur det går för företaget, ofta genom att jämföra företaget med andra företag, något som ofta kräver användning av så kallade nyckeltal.

Till boken finns ett gediget övningsmaterial i form av en övningsbok som täcker huvudbokens samtliga delar. Den innehåller ett stort antal övningar med fullständiga lösningsförslag och kommentarer.
 
  © 2017 Jure AB