Obligationsrätt
   
 
Författare:Rodhe Knut
Titel:Obligationsrätt
Anmärkning:Faksimilutgåva
Utgivningsår:1956
Omfång:838 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118475922
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 11
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Detta är en systematisk översikt över obligationsrätten. Här behandlas en rad för de olika förmögenhetsrättsliga instituten gemensamma problem, för att undersöka i vad mån likheter i problem gett upphov till enahanda eller olikartade lösningar.
 
  © 2017 Jure AB