Swedish Maritime Code
   
 
Författare:Tiberg Hugo , Schelin Johan
Titel:Swedish Maritime Code
Anmärkning:Sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:287 sid.
Förlag:Poseidon
ISBN:9789198263343
Typ av verk:Författningssamling
Serie:Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr. 28
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 630 SEK exkl. moms
Denna bok innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Översättningen är speciellt avsedd för avancerade kurser inom sjö- och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiskt verksamma jurister.

Den sjätte upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext, utgiven av Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet är uppdaterad t.o.m. SFS 2018:801.

Översättningen har i grunden gjorts av institutets nestor, professor Hugo Tiberg. Johan Schelin har bidragit med viss översättning av den lagstiftning som trätt i kraft mellan den andra och sjätte upplagan. För redigering och korrektur har forskningsamanuensen Moa Allard svarat.

Hugo Tiberg är före detta professor i sjö- och transporträtt vid Göteborgs universitet och i privaträtt vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av att arbeta med sjörätt, både teoretiskt och praktiskt. Han undervisar fortfarande sjö- och transporträtt vid Stockholms universitet.

Johan Schelin är professor och föreståndare för Axel Ax:son Johnson institutet för sjörätt och annan transporträtt vid Stockholms universitet. Han har arbetat för justitiedepartementet och har lång erfarenhet från internationella förhandlingar inom sjö- och transporträtt.


English text:
This volume contains a translation of the Swedish Maritime Code into English with Swedish parallell text. The text has been updated with the last amendments of the Code (SFS 2018:801). The translation of the Code is specially developed for advanced student courses in maritime and transport law at a university level, but may also be of value for legal practitioners.

Hugo Tiberg is the former professor of maritime and transport law at Gothenburg University and of private law at Stockholm University. He has extensive experience of working with maritime law, both theoretically and practically. He is still teaching maritime and transport law at Stockholm University.

Johan Schelin is professor in maritime and transport law and the director of the Axel Ax:son Johnson Institute of Maritime Law and other Transport Law at Stockholm University. He has worked for the Ministry of Justice and has extensive experience from international negotiations in the field of maritime and transport law.
 
  © 2017 Jure AB