Insolvensrättslig tidskrift 2018:3
– Temanummer tillägnat Stefan Lindskog
   
 
Titel:Insolvensrättslig tidskrift 2018:3 – Temanummer tillägnat Stefan Lindskog
Utgivningsår:2018
Omfång:174 sid.
Förlag:INRATI
ISBN:INRATI20183
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 247 SEK exkl. moms
Detta nummer av Insolvensrättslig tidskrift tillägnas den f.d. ordföranden i Högsta domstolen Stefan Lindskog med anledning av bland annat hans pensionsavgång från domstolen i augusti i år. Men det är inte bara detta som hyllas i detta temanummer. Det är givetvis också Stefan Lindskogs långa gärning som jurist, vetenskapsman samt som en mycket framgångsrik advokat. Advokatyrket utövade Stefan inom Wistrands advokatbyrå med början vid Göteborgskontoret år 1977 tills han blev utnämnd till justitieråd under år 2008. Dessa nu nämnda roller har Stefan på ett förnämligt sätt kopplat samman.

Advokatgärningen utfördes företrädesvis i ämnet insolvens- och aktiebolagsrätt med därmed tillhörande frågor. Hans advokatgärning har kommit lite i skymundan av hans tjänstgöring som justitieråd, avdelningsordförande och till slut ordförande i Högsta domstolen. Stefan spänner bågen över många olika rättsområden och har en omfattande kunskap och rättsvetenskaplig produktion långt över det vanliga. Produktionen finns redovisad i den sista delen av tidskriften i Bibliografin. Vi i redaktionen vill också hylla Stefan för hans fantastiska akademiska karriär och hans engagemang som handledare och opponent vid disputationer vid landets universitet.

Tanken med detta temanummer väcktes när jag var på Svea hovrätt på det Nordiska tidskrifts mötet nu i september. Mötet hölls efter inbjudan från Juridisk tidskrift (JT) och Svensk Juristtidning (SvJT). Mötet leddes av Juridisk Tidskrift representerade av professorn Göran Millqvist (redaktör) verksam på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet samt av justitierådet Petter Asp (styrelseledamot). Från SvJT leddes mötet av den ny tillträdde ordföranden i Högsta domstolen Anders Eka (ordförande) och av hovrättsassessorn Thomas Pettersson (tf. redaktör).

INNEHÅLL:

- PERSONLIG INTERVJU
- Ett samtal med Stefan Lindskog

ARTIKLAR AV STEFAN LINDSKOG
- Att vara advokat i Högsta domstolen - En högsta domstols uppgifter
Vänbok till Mats Melin
- Om att sätta sig till doms över andra – och sig själv
Vänbok till Fredrik Wersäll
- En senat i Sverige?

RECENSION
Oskälighetsbegreppet i 36 § avtalslagen
- synpunkter på en doktorsavhandling 70

- RÄTTSFALL
- STEFANS PORTRÄTTMÅLARE PATRIK GRAHAM
- RÖSTER OM OCH TILL STEFAN
- BIBLIOGRAFI
- AKADEMIEN FÖR INSOLVENSRÄTT
- PERSONERNA BAKOM TIDSKRIFTEN
- MEDVERKANDE
- FÖRFATTARINSTRUKTION
 
  © 2017 Jure AB