ADR-S 2019 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2019
– inklusive ändringar och tillägg
   
 
Titel:ADR-S 2019 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2019 – inklusive ändringar och tillägg
Anmärkning:Utgavs tidigare av Räddningsverket. Revideras vartannat år. Se även tillhörande flikar.
Utgivningsår:2019
Omfång:1309 sid.
Förlag:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ISBN:9789173838719
Typ av verk:Författningssamling
Serie:MSBFS
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 999 SEK exkl. moms
ADR-S med bilagorna A, B och S, utgör föreskrifter för transport av farligt gods på väg och i terräng. När bilagorna A och B föreskriver om transporter på väg avses även transporter i terräng. Bilagorna A och B till denna författning återger det samlade innehållet i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). I bilaga S finns särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng. Bilagan innehåller dels tvingande bestämmelser utöver vad som föreskrivs i bilagorna A och B. I bilagan finns även allmänna råd.

Revideras vartannat år.
 
  © 2017 Jure AB