RID-S 2019 Transport av farligt gods på Transport av farligt gods på järnväg 2019, inklusive ändringar och tillägg (NY UTGÅVA)
   
 
Titel:RID-S 2019 Transport av farligt gods på Transport av farligt gods på järnväg 2019, inklusive ändringar och tillägg (NY UTGÅVA)
Anmärkning:Beräknas utkomma december 2018.
Utgivningsår:2018
Förlag:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ISBN:9789173838726
Typ av verk:Författningssamling
Serie:MSBFS
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 999 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB