RID-S 2019 Transport av farligt gods på Transport av farligt gods på järnväg 2019, inklusive ändringar och tillägg
   
 
Titel:RID-S 2019 Transport av farligt gods på Transport av farligt gods på järnväg 2019, inklusive ändringar och tillägg
Anmärkning:Revideras vartannat år. Se även tillhörande flikar.
Utgivningsår:2019
Omfång:1309 sid.
Förlag:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ISBN:9789173838726
Typ av verk:Författningssamling
Serie:MSBFS
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 999 SEK exkl. moms
RID-S med bilagorna 1 och S utgör föreskrifter för transport av farligt gods på järnväg. Bilaga 1 återger det samlade innehållet i bilagan till bihang C (RID) till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF). I bilaga S finns särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg. Bilagan innehåller dels tvingande bestämmelser utöver vad som föreskrivs i bilaga 1, dels bestämmelser om undantag från vad som föreskrivs i bilaga 1.Revideras vartannat år.
 
  © 2017 Jure AB