Exploateringsavtal
   
 
Författare:Gustafsson Annika , Carlbring Marianne
Titel:Exploateringsavtal
Utgivningsår:2018
Omfång:120 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144119625
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 420 SEK exkl. moms
Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå?

Det ställs höga krav på de parter som skriver exploaterings­avtal. De måste kunna hantera både juridiken och tekniken, vilket ofta vållar huvudbry. Konsten är att skriva korrekta och väl genomtänkta exploateringsavtal, som reglerar rätt saker för framtiden. Den här boken ger vägledning och stöd för just den uppgiften, med konkreta exempel från rättsfall och praktisk exploateringsverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB