Maskinlära för sjöpersonal
   
 
Författare:Andersson Tommy
Titel:Maskinlära för sjöpersonal
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:406 sid.
Förlag:TA-Driftteknik
ISBN:9789163751882
Ämnesord:Sjöfart

SLUT på förlag
Kompendiet ”Maskinlära för sjöpersonal” är anpassat till läroplanen för Maskinbefäl klass VIII. Kompendiet innehåller förutom de kapitel som behandlar läroplanens olika moment även ett avsnitt med frågor och uppgifter som man kan träna på före provet.

Författaren Tommy Andersson är lärare på KTH och sysslar även med kursverksamhet och examinering av maskinbefäl (klass VIII) för närsjöfarten.
 
  © 2017 Jure AB