Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1
– Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt
   
 
Författare:Munukka Jori , Sandstedt Johan
Titel:Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1 – Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:365 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209034
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt , Krediträtt

Pris: 315 SEK exkl. moms
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.

Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmänavtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattar olika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal,försäkringsavtal och immateriella tjänster.

Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen Civilrätt A vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB