IT-ret
   
 
Författare:Udsen Henrik
Titel:IT-ret
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:783 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000113
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:IT-rätt , Utländsk rätt

Pris: 1095 SEK exkl. moms
IT-ret behandler en række af de retlige problemstillinger, som den digitale teknologi giver anledning til.

Del I introducerer læseren til it-ret og teknologi.

Del II behandler immaterialretten, herunder den retlige beskyttelse af edb-programmer, databaser og andre digitale værker, brug af varemærker og søgeord på internettet, reguleringen af domænenavne og netværks­operatørers og sociale mediers ansvar for krænkende indhold.

Del III behandler databeskyttelsesretten med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Del IV behandler en række regelsæt af relevans for e-handel, herunder markedsføring på digitale medier, digital aftaleindgåelse, køb og salg af digitale ydelser og elektroniske betalingstjenester.

Del V behandler it-kontraktretten med udgangspunkt i udvalgte centrale kontrakttyper: udviklingsaftaler, driftsaftaler og softwarelicensaftaler, herunder open source licenser.
 
  © 2017 Jure AB