Preskription av skattefordringar (NY TITEL)
   
 
Författare:Morgell Nils-Bertil , Karlsson-Tuula Marie , Höglund Mats , Larsson Ylva
Titel:Preskription av skattefordringar (NY TITEL)
Anmärkning:Beräknas utkomma i mars 2019.
Utgivningsår:2019
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020356
Ämnesord:Skatterätt , Insolvensrätt

Preliminärt pris: 504 SEK exkl. moms
Preskription vid skattefordringar är en bok som gränsar mellan obestånds- och skatterätten. Boken väver samman både teoretiska och praktiska inslag när författarna går igenom vad som gäller för skattefordringars preskription.
 
  © 2017 Jure AB