Författningssamling i straffrätt 2019
   
 
Författare:Norée Annika , Martinsson Dennis , Andersson Malou
Titel:Författningssamling i straffrätt 2019
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:512 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209058
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 297 SEK exkl. moms
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vidundervisningen i straffrätt på juristprogrammet, men de kan ocksåanvändas för självstudier.

Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar,lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingårfördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionensfunktionssätt.Lagarna anges i bokstavsordning efter vad de brukar kallas eller efterämne. I anslutning till författningarna finns hänvisningar till vägledanderättsfall. Nu ingår fler fall och sökord än tidigare.
 
  © 2017 Jure AB