Licensavtalets anatomi (NY TITEL)
   
 
Författare:Arnerstål Stojan
Titel:Licensavtalets anatomi (NY TITEL)
Anmärkning:Beräknas utkomma i april 2019.
Utgivningsår:2019
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116226
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt

Preliminärt pris: 572 SEK exkl. moms
Med utgångspunkt i det basala licensavtalet förklarar och förtydligar författaren här i vilken mån de olika immaterialrätterna behandlas lika, respektive olika med avseende på avtalsbestämmelserna.
 
  © 2017 Jure AB