Skatt på skog (NY UPPLAGA)
– Enskild näringsverksamhet
   
 
Författare:Antonson Jan , Rydin Urban , Bartels Katarina
Titel:Skatt på skog (NY UPPLAGA) – Enskild näringsverksamhet
Anmärkning:Beräknas utkomma i mars 2019.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2019
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021063
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Preliminärt pris: 868 SEK exkl. moms
Denna bok behandlar främst de gynnsamma skattereglerna kring skogsbruk. En utförlig beskrivning av de komplicerade reglerna kompletteras med ett stort antal exempel och över 400 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och de olika kammarrätterna. Även förhandsbesked från Skatterättsnämnden är beaktade. Rätt tillämpade regler medför låg skatt. Samma inkomst ger rätt till flera avdrag. Många exempel förtydligar de komplicerade reglerna.
 
  © 2017 Jure AB