Socialrätt 2019
– Författningssamling i socialrätt
   
 
Titel:Socialrätt 2019 – Författningssamling i socialrätt
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:691 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144128986
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 394 SEK exkl. moms
Socialrätt 2019 – författningssamling i socialrätt innehåller författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts för att författningssamlingen ska passa på landets socionomprogram, men boken är även användbar i fristående kurser i socialrätt. Boken inkluderar förutom socialrätt även författningar från civilrätt, arbets- och diskrimineringsrätt, familjerätt, straffrätt, medborgar- och utlännings­lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning, förvaltningsrätt, kommunal­rätt och processrätt. Dessutom har EKMR och GDPR lagts till i år.

Utöver författningstext innehåller författningssamlingen en rad juridiska hjälpmedel som:

• tre innehållsförteckningar, sorterade i ämnes-, bokstavs- och kronologisk ordning, för att underlätta snabb sökning
• hänvisningar till centrala förarbeten i inledningen av författningen
• hänvisningar till centrala rättsfall vid aktuell paragraf
• rättsfallsregister från HD, HFD och AD, med kortare beskrivningar av rättsfallens innehåll
• sakregister.
 
  © 2017 Jure AB