FAR Samlingsvolymen 2019 Revision (Del 2)
   
 
Titel:FAR Samlingsvolymen 2019 Revision (Del 2)
Upplaga:41 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:1672 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735157
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi , Allmänna verk och samlingsverk , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 597 SEK exkl. moms
Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision.

I FAR:s Samlingsvolym Revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 700, RevR 701 och RevR 705 med exempel på revisionsberättelser, ISQC 1 som reglerar kvalitetskontrollen i alla revisionsföretag samt alla andra relevanta regler.

Innehåll:

Inledning och ramverk
Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag
FAR:s rekommendationer och uttalanden
Författningar
Revisorsinspektionen
 
  © 2017 Jure AB