Prop. 2018/19:55 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
   
 
Titel:Prop. 2018/19:55 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
Utgivningsår:2019
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819055
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:55
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om social trygghet av den 15 oktober 2015 mellan Sverige och Filippinerna.

Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning.
 
  © 2017 Jure AB