Proposition 2018/19:86
– Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
   
 
Titel:Proposition 2018/19:86 – Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
Utgivningsår:2019
Omfång:182 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819086
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:86
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt EU-domstolens avgörande i den s.k. Tele2-domen är den svenska datalagringen alltför omfattande och inte förenlig med EU-rättens
krav.

Regeringen föreslår därför anpassningar av regleringen om lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i brottsbekämpande syfte, s.k. datalagring, som syftar till att göra reglerna förenliga med EU- rätten på området.
 
  © 2017 Jure AB